Хөрш орнуудын тээвэр

Date:05 4 сар, 2017

Хөрш орнуудын тээвэр

Далайд гарцгүй Монгол орны хувьд хөрш орнуудын далайн гарцуудыг ашиглан авто, усан болон төмөр зам, усан болон авто зам, усан, авто болон төмөр зам зэрэг олон хувилбаруудаар холимог тээврийг зохион байгуулж гуравдагч орнуудтай хийж байгаа худалдааны ложистикийг хангах үйл ажиллагаа чухал байдаг.

Хөрш орнуудын маань худалдаа тээврийн онцлогоос шалтгаалан бид  БНХАУ, КАЗАХСТАН, ОХУ-аас  илгээгчийн өмнөөс дараах үйлчилгээг үзүүлж байна.

  • Барааг  экспортлох,
  • Экспортын гаалийн бүрдүүлэлт
  • Татвар төлөх
  • Буцаан авалт хийх зэрэг үйлчилгээг таньд санал болгоно.