Монретранс фүүд ХХК

Манай компани нь ОХУ-ын томоохон компаниуд болох завод Алешина, Мартин, Виктория, Слада, Томское пиво зэрэг компаниудтай хамтран ажиллаж байна.