Мишээл экспо Орост үйлдвэрлэв-2017 үзэсгэлэн – Ерөнхий ивээн тэтгэгч Монретранс групп компани