Чингэлэг, вагоны төрөл

  • Битүү вагон

Цистерн – газрын тос, ургамалын тос, химийн бүтээгдэхүүн, түлш ба тослох материал
Битүү вагон – барилгын материал, тариа, буудай, жонш, цемент
Хагас вагон – нүүрс, жонш, чулуу, металл бүтээгдэхүүн, төмөр, мод, цемент
Универсаль платформ – хүнд машин механизм, контейнер, хэтрүү овортой ачаа, мод
Тавцант вагон – контейнер
Хоппер – цемент, хүдэр, буудай зэрэг ачаа ачих зориулалттай