Төлөөлөх /оператор/ үйлчилгээ

  • МТЗ-ын өртөөд болон БНХАУ-ын Эрээн хотод буулгалтаас суларсан хоосон буцах ОХУ-ын хувийн эзэмшлийн вагонд тээврийн бичиг баримт бүрдүүлж явуулах.
  • ОХУ-ын хувийн эзэмшлийн вагонд ачилт хийхэд зуучлах
  • Улаанбаатар төмөр замаар болон ОХУ-аар тээвэрлэгдэх вагоны байршил тодорхойлох ба хөдөлгөөний түүхийг үзүүлэх