Аюултай ачааны тээвэр

Аюултай ачаа нь хүний эрүүл мэнд, байгал орчин, мал амьтанд аюултай, хортой нөлөөлөл үзүүлэх үйлчилгээтэй Төмөр замаар тээвэрлэх, ачилт буулгалт хийх болон хадгалалтын үед төмөр замын төхөөрөмж, хөдлөх бүрэлдэхүүн болон бусад ачааг гэмтээх, тэсэрч дэлбэрэх, гал гарахад хүргэж болохуйц бодис эд зүйлсийг хэлнэ.

Аюултай ачааны тээвэр нь тусгай дүрэм журмын дагуу тээвэрлэгддэг бөгөөд бид олон улсад байрлах өөрийн итгэмжит туршлагатай агентуудтай хамтран Танд мэргэжлийн өндөр түвшинд зөвлөгөөг өгч ачилтын зураг, замналыг гарган найдвартай, хариуцлагатай үйлчилгээг үзүүлнэ.